Med djuren i fokus

Fågelfoder

På vår fågelavdelning finns det ett brett utbud av kompletta foder till alla sällskapsfåglar!

Klipp mina klor 

Onsdag 17 juli kl. 15.00-17.00
Tisdag 23 juli kl. 14.00-15.30
Fredag 2 augusti kl.14.00-16.00
Tisdag 6 augusti kl. 10.00-12.00